banner_sosyal_sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK

Kanarlar Grup, odaklandığı tüm iş kollarında imza attığı projeleriyle başarılı bir grafik çizmekte, istikrarlı büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kanarlar Grup, bir yandan da toplum için yarattığı değerleri geliştirmek için çalışmaktadır. Kanarlar Grup’un sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir. Grup, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve tüm coğrafyalarda bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

 

Bu çerçevede;

 • Faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak, 
 • Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak,
 • Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek, 
 • Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,
 • Çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak, 
 • Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, kuruluşundan buyana Kanarlar  Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır. 


Eğitime katkı demek, güvenli bir geleceğe katkı demektir.

Kanarlar Grup, eğitime katkı sağlamanın toplumsal sorumluluğun en etkili göstergesi olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda Grup, kuruluşundan bu yana eğitim kurumları yaptırarak; bu kurumlarda kaliteli eğitim verilmesi için destek sağlamaktadır.
Kanarlar Grup; 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ayrıca, …….